Ansatte
 • Søke barnehageplass?

  31/01/2023

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Ønsker du barnehageplass hos oss? 

  Søknadskjema finner du på kommunens hjemmeside her: Søk barnehageplass - Steinkjer kommune

  Fristen for hovedopptaket er 1.mars hvert år.

  Ved ledige plasser tar vi inn nye søkere fortløpende.  

   

  Ved spørsmål send mail til: skjeftebarnehage@hotmail.com

   

 • Velkommen til Skjefte barnehage

  14/02/2024

  Skjefte barnehage er en privat barnehage med to avdelinger. I vår barnehage jobber det glade og engasjerte ansatte med fokus på glade, trygge og fornøyde barn 

  Hos oss får barna oppleve samspill, kreativitet, fantasi, mestring og glede gjennom masse utetid og turer i nærområdet!

  Vi holder til i boligområdet Skjefte i Steinkjer. Vår storbarnsavdeling, Fantasiskogen, har barn fra 3-6 år og vår småbarnsavdeling, Drømmehagen, har barn fra 0-3 år. Grunnbemanning på hver avdeling er 2 barnehagelærere og 2 pedagogiske medarbeidere. I perioder har vi praksiselever og voksne i språk/arbeidspraksis. Vi har også ekstra styrking/spes.ped opp mot enkelt barn. 

  Åpningstid: 07:00 (ved behov) 7.30- 16:30

  Vi i Skjefte barnehage skal etterstrebe at alle som kommer i vår barnehage skal få oppleve trygghet og føle seg godt ivaretatt. Derfor har vi en egen visjon som blir brukt i vår evaluering og utviklingsarbeid i barnehagen:

   

  LITEN, TRYGG og TROFAST 

   

  LITEN: fordi vi er en liten 2-avdelings barnehage med små barn. Vi mener at det er en fordel med en liten barnehage der alle barn og voksne blir fort kjent og trygge på hverandre. Det er lettere å se enkeltbarnet og tilrettelegge for individuelle behov. Vi synes det er viktig å se det "store" i det "lille".

  TRYGG: fordi vi ønsker at alle barn og voksne skal være trygge i Skjefte barnehage. Trygghet er grunnlaget for læring og utvikling.

  TROFAST: fordi vi bryr oss om og engasjerer oss i de barna vi har i barnehagen. Vi følger opp våre barn og foreldre, og jobber for å skape en god hverdag og skape gode relasjoner blant store og små.

  Vi har fokus på foreldremedvirkning, uteliv og ASK-alternativ supplerende kommunikasjon.

Fotoalbumet
Dokumenter du kan laste ned