Skjefte barnehage as
 
 
   
Tel: 47324498 -   Øvre Ringvei 9, 7713  Steinkjer 
 
Forsiden
Fantasiskogen
Drømmehagen
Satsningsområder
Naturlekeplassen vår
Steinkjerprosjektet
Trafikksikker bhg
Måltider
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
Storbarnsavdeling

Fantasiskogen er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er på 4 ansatte. Vi faste barnegrupper med faste voksne for å kunne følge opp hvert enkelt barn best mulig. Vi er ute store deler av dagen og på tur flere ganger i uka.  

På storbarnsavdelingen har vi fokus på å skape et trygt og godt leke- og læringsmiljø for barna. Lek har en fremtredende plass i barns liv og er en av de viktigste uttrykksformene for barn. Vi legger til rette for at barna skal få fremme sosial kompetanse gjennom lek, og at leken skal skape opplevelse av fellesskap og tilknytning, Vi ønsker å skape gode lærings- samspillsarenaer der vi legger opp til gode samtaler med barna, positive opplevelser og mestring.  


( 25/01/2021 )
Uteliv og turer

Vi har et stort fokus på uteliv, og har flere turdager i løpet av uka. Vi har flotte turmuligheter i nærområdet og har som regel med oss matpakke og drikke. Noen gangen lager vi også varmmat på bål. Barna har med seg egen tursekk med matboks og drikkeflaske. Vi smører matpakke til turen i barnehagen.

Å gå på tur gir mange gleder, og er veldig lærerikt. Vi kan benytte oss av de fleste fagområdene på slike turer.

Alle årstider har sine egenskaper som vi gjør oss nytte av på turer: løvblader om høsten, snø og is om vinteren, dyre -og fuglelivet som forandrer seg året rundt, blomster og insekter om sommeren osv.

Det å bruke sansene; lukte, se, smake, føle, høre, samt oppleve å få erfaring, er med på modningsprosessen. Når vi går på tur så trenger ikke selve turmålet være det viktigste med hele turen, men alt hva vi opplever på tur dit og hjem igjen. Kanskje ombestemmer vi oss på veien og bruker heller tid på å studere maurtua enn det opprinnelige turmålet. Det handler om å få lov til og utforske det barna synes er spennende og er nysgjerrig på: naturen, trafikken, se på byggeplasser og gravemaskiner, traktorer, se oss rundt om i nabolaget, landsbygda, andre lekeplasser etc.

Andre gleder vi opplever når vi er på oppdagelsestur i nærmiljøet er at barna kjenner stolthet og glede over sin egen mestring, for eks. å gå i nedoverbakke i kupert terreng, hoppe over dammer, balansere på fortauskanten. Og det å gå sammen med et annet barn, bidra til å hjelpe noen opp hvis det gikk litt fort i nedoverbakken, holde i hånda, gjøre ting sammen er med på å utvikle vennskap.

Turene organiseres slik at barna blir delt inn i små grupper. Vær og vind avgjør lengde og mål for turen.

På turer må vi også gå i trafikken, og følge tur-regler. Derfor er mest praktisk å dele oss i mindre grupper etter tau å holde i voksne. Hvilken side av veien vi skal gå på skal læres, se oss godt for, bruken av refleksvest, og det å ha respekt for biltrafikken.

 


( 19/02/2016 )
 
 
Ann-Kristin Wolan - Pedagogisk leder
(se info)
Hege Jørum - Barnehagelærer
(se info)
Grethe Cicelie Flaten - Styrer/eier
(se info) (send epost)
Hanne Beate Kigen - Barne- og ungdomsarbeider
(se info) (send epost)
Christine Myhr - Pedagogisk medarbeider
(se info)
Linda Schjefte - Pedagogisk medarbeider
(se info)
Gry Wibe - Pedagogisk medarbeider
(se info)