Skjefte barnehage as
 
 
   
Tel: 47324498 -   Øvre Ringvei 9, 7713  Steinkjer 
 
Forsiden
Fantasiskogen
Drømmehagen
Satsningsområder
Naturlekeplassen vår
Steinkjerprosjektet
Trafikksikker bhg
Måltider
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
Småbarnsavdeling

Drømmehagen er en småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 0-3 år. Grunnbemanningen er på 4 ansatte. Barnegruppa deles ut ifra alder, modning og individuelle behov.

Barnehagen bruker Trygghetssirkelen. Vi er opptatt av å utvikle og fremme gode relasjoner ved å være nær og gi barna omsorg. Voksen-barn relasjonen er den aller viktigste relasjonen for at små barn skal ha det bra i barnehagen. Trygge, varme og forståelsesfulle relasjoner gir det enkelte barnet gode muligheter for tillit, vekst og utvikling. I alle relasjoner er det gjensidighet, så det viktigste du som forelder kan gjøre for barnet ditt i oppstarten er å bli kjent med personalet og gjøre deg selv trygg i møtet med personalet. 

På Drømmehagen har vi mye fokus på å skape en rolig hverdag for barna med gode opplevelser, mestring og læring. Voksne er tilstede for å motivere til ulike aktiviteter, og vi har fokus på å sette av tid til barns lek og være sammen med barna i golvet. Vi legger til rette for at barna skal få tilegnet seg grunnleggende ferdigheter, som feks kle på seg selv, smøre sin egen mat og sosialt samspill. Vi ønsker at barna skal oppleve en forutsigbar hverdag med faste holdepunkter og rutiner som skaper trygghet for dem. 

 


( 25/01/2021 )
 
 
Ellen Strøm - Pedagogisk leder
(se info)
Tone Mathiesen - Barnehagelærer
(se info)
Grete Brandtzæg - Pedagogisk medarbeider
(se info)
Janne Pedersen Bekkeli - Utdannet barne-og ungdomsarbeider
(se info)
Maija Olufsen-Moe - Pedagogisk medarbeider
(se info)