Voksne
  • Småbarnsavdeling

    14/02/2024

    Drømmehagen er en småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 0-3 år. Grunnbemanningen er på 5 ansatte. Barnegruppa deles ut ifra alder, modning og individuelle behov. Vi har delt inn avdelingen i to grupper, Piggsvin og Klatremus. De aller minste er på Klatremus og de litt større er på Piggsvin. Vi har faste ansatte som følger hver gruppe slik at barna skal oppleve trygghet og forutsigbarhet.

    Barnehagen bruker Trygghetssirkelen. Vi er opptatt av å utvikle og fremme gode relasjoner ved å være nær og gi barna omsorg. Voksen-barn relasjonen er den aller viktigste relasjonen for at små barn skal ha det bra i barnehagen. Trygge, varme og forståelsesfulle relasjoner gir det enkelte barnet gode muligheter for tillit, vekst og utvikling. I alle relasjoner er det gjensidighet, så det viktigste du som forelder kan gjøre for barnet ditt i oppstarten er å bli kjent med personalet og gjøre deg selv trygg i møtet med personalet. 

    På Drømmehagen har vi mye fokus på å skape en rolig hverdag for barna med gode opplevelser, mestring og læring. Voksne er tilstede for å motivere til ulike aktiviteter, og vi har fokus på å sette av tid til barns lek og være sammen med barna i golvet. Vi legger til rette for at barna skal få tilegnet seg grunnleggende ferdigheter, som feks kle på seg selv, smøre sin egen mat og sosialt samspill. Vi ønsker at barna skal oppleve en forutsigbar hverdag med faste holdepunkter og rutiner som skaper trygghet for dem.