• Steinkjerprosjektet

    14/02/2024

    Alle barnehager i Steinkjer kommune har vært med i et forkningsprosjekt der personalet i barnehagene har økt sin kunnskap om psykisk helse hos barn i førskolelader. Prosjektet har hatt en opplæringsdel og en forkningsdel. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt Norge er ansvarlig for forskningsdelen.

    Man antar at ca 5-10% av barn i førskolealder har vansker innen psykisk helse som er såpass store at de har behov for hjelp og støtte. Målsettningen med Steinkjerprosjektet har vært at personalet i barnehagen skal bli bedre i stand til å se det enkelte barnet, for å fange opp de som har behov for hjelp og støtte så tidlig som mulig. Forskning viser at det ofte er enklere å hjelpe barn når de er i førskolealder enn når de blir eldre. I Steinkjer kommune har alle ansatte i barnehage gjennomgått en kompetansehevingspakke som heter "jeg ser det ikke før jeg tror det", som er knyttet til barns psykiske helse. 

    Vi i Skjefte barnehage kjenner på at vi har lært mye gjennom dette prosjektet og vi føler at vi sitter igjen med mye kunnskap og lærdom om barns psykiske helse.