Skjefte barnehage as
 
 
   
Tel: 47324498 -   Øvre Ringvei 9, 7713  Steinkjer 
 
Forsiden
Fantasiskogen
Drømmehagen
Satsningsområder
Naturlekeplassen vår
Steinkjerprosjektet
Trafikksikker bhg
Måltider
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
Steinkjerprosjektet

Alle barnehager i Steinkjer kommune er med i et forkningsprosjekt der personalet i barnehagene skal øke sin kunnskap om psykisk helse hos barn i førskolelader. Prosjektet har en opplæringsdel og en forkningsdel. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt Norge er ansvarlig for forskningsdelen.

Man antar at ca 5-10% av barn i førskolealder har vansker innen psykisk helse som er såpass store at de har behov for hjelp og støtte. Målsettningen med Steinkjerprosjektet er at personalet i barnehagen skal bli bedre i stand til å se det enkelte barnet, for å fange opp de som har behov for hjelp og støtte så tidlig som mulig. Forkning viser at det ofte er enklere å hjelpe barn når de er i førskolealder enn når de blir eldre. I Steinkjer kommune vil alle ansatte i barnehage gjennomgå en kompetansehevingspakke som heter "jeg ser det ikke før jeg tror det", som er knyttet til barns psykiske helse. 


( 19/02/2016 )