Skjefte barnehage as
 
 
   
Tel: 47324498 -   Øvre Ringvei 9, 7713  Steinkjer 
 
Forsiden
Fantasiskogen
Drømmehagen
Satsningsområder
Naturlekeplassen vår
Steinkjerprosjektet
Trafikksikker bhg
Måltider
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
Satsningsområder

Vi har tre satsningsområder som vi fokuserer på gjennom hele året. Disse områdene bygges ut fra vår visjon:

"Vi i Skjefte barnehage skal etterstrebe at alle som kommer i vår barnehage skal oppleve trygghet, og føle seg godt ivaretatt!"

 

Trafikk

Trafikk er noe vi jobber med hele tiden, da vi er mye på tur. Vi har fokus på at barna skal bli kjent med trafikkregler, og hvordan man ferdes i trafikken på en sikker måte. Vi bruker "Lyset" som er barnas trafikkvenn. Lyset kommer ofte på besøk i barnehagen for å snakke med barna om sikkerhet i trafikken. Vi får besøk av Trygg Trafikk i løpet av barnehageåret, og er også sertifisert som trafikksikker barnehage gjennom Trygg trafikk.

Mål: Barna skal lære seg basiskunnskaper om å ferdes i trafikken 

Uteliv

Uteliv har stor betydning for oss, både for motorisk trening og det å lære barna å bli glad i naturen ved å være ute i all slag vær og årstider. Vi er mye på tur, og bruker nærområdet til barnehagen aktivt, og lærer barna å bli kjent i nærområdet. I nærheten av barnehagen har vi bygget oss en uteleikeplass i skogen. Der har vi brukt naturmateriell til å bygge ulike lekeapparater. Vi har også grillplass og gapahuk der. 

Mål: barna skal få muligheten til å utforske og tilegne seg kunnskaper om naturen, årstider, vær, nærmiljø og dyreliv 

 Bærekraftig mat og utvikling

I Skjefte barnehage skal vi fremme omsorg for verden vi lever i. Barna skal se verdien av å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, og vi ønsker å lære barna å tenke og handle ut i fra et bærekraftig ståsted.

Mål: Barnehagen skal være med å bidra til at barn får gode vaner når det gjelder et sunt og bærekraftig kosthold. I tillegg skal barna tilegne seg kunnskap om hvordan ta vare på naturen og miljøet rundt oss.


 


( 25/01/2021 )