• Trafikksikker barnehage

    14/02/2024

    Skjefte barnehage har blitt godkjent som en trafikksikker barnehage av Trygg Trafikk, og det å ferdes trygt ute i trafikken er en viktig del av vårt pedagogiske arbeid i barnehagen. Vi fokuserer på trafikk og sikkerhet når vi er på turer i barnehagen. Vi trener på å se, lytte til biler, på hvilken side av veien vi skal gå, gå på kanten, trafikklys, bruk av refleks og sykkelhjelm, og mye annet. Vi får også bli kjent med barnas trafikkvenn som heter Lyset. Lyset bruker vi sammen med barna i samlingstund, der vi jobber med sikkerhet i trafikken. Flere av de ansatte har vært på Trafikkkurs, og er engasjert i trafikk og sikkerhet.